Gå til hovedinnhold

Lærermangel og forsøksmangel, systemtreghet og politikertreghet

 Det er lærermangel i skolen og stort frafall blant lærere i yrket. Det utdannes langt ifra nok lærere. Skolen som system er nok "for stort til å feile." Likevel, noe bør åpenbart gjøres. Men hvorfor er så å si alle foreslåtte løsninger og tiltak på disse problemene så fantasiløse? Er vi så bundet fast i lover og forventninger at vi ikke makter å prøve noe nytt

For hundre år siden var det en selvfølge at vi måtte drive med skoleforsøk og hele tiden søke etter bedre måter å drive skole og utdanning på. Man kan for eksempel se lese mange tekster om dette fra Helga Eng (1875-1966), Norges første professor i pedagogikk (Lønnå 2002, s.144-150). Idag er vi så fastlåst i forventninger og en satt forståelse av hva skole skal være at vi ikke makter/tør/vil forsøke noe som bryter med dette systemet. Selv om vi antakeligvis vet at vi burde. 

Ingen helhetlige alternativer eller løsninger finnes. Såpass er selvsagt. Men denne mangelen innebærer ikke at det lureste vi kan gjøre er å fortsette mer eller mindre som før, snarere tvert imot. Vi kan ikke bare fortsette å snakke om å skaffe flere kvalifiserte lærere når vi for øyeblikket ser ut til å streve med å holde på de vi har. Om vi ikke begynner å bruke mer tid, penger og energi på å skape en bedre skole for både elever og lærere så vil dette problemet bare bli verre over tid. Vanskeligheten med å holde lærere i yrket er bare et av mange tegn på dette. 

Vi må tørre å diskutere om skolen virker slik vi vil at den skal virke, om vi kanskje forventer for mye av skolen som samfunnsinstitusjon, og hvordan vi kan gi unge mennesker bedre adgang til arbeidslivet via andre veier enn mer skole. Vi må diskutere hvordan lærerrollen har endret seg og hva dette betyr for læreryrkets status. Vi har lært en hel del av de som har prøvd ut hjemmeundervisning. Vi gir ikke opp dagens system hvis vi tør å snakke om alternative løsninger. Vi kan ikke bare holde oss til dagens rammeverk fordi vi tror at noe annet ville anses som å svikte dagens system. Gitt de problemene vi står ovenfor er dessuten en slik holdning ganske uansvarlig.  

Kilde: Library of Congress

Det finnes mange bra folk som tenker nyttige tanker om hva vi kan gjøre bedre i skolen: Øyvind Børven, Elise Farstad Djupedal, Alexander Meyer, Ole Martin Moen, Bjørn Bolstad og Christian Lomsdalen for å nevne noen veldig få, flinke folk som jeg har blitt kjent med. Vi er ikke alltid enige, men det er da heller ikke så viktig. Det finnes nok av ideer i lille skole-Norge til å finne gode skoleforsøk det kan være verdt å prøve ut. Skolepolitikere, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet må innse at dette er tiltak som bør og kan prøves ut samtidig som vi forsøker å forbedre dagens system. 

Å skyve ansvaret over på enkelte skoler, kommuner og fylker er ansvarsfraskrivelse. I et svar fra Kunnskapsdepartementet fra 4.februar 2022 om dette tema skrev saksbehandler: "Vi er enige i at forsøk er en fin måte for kommuner og fylkeskommuner å prøve ut alternative ordninger på. Kommunene og fylkeskommunene kan søke Utdanningsdirektoratet om å få gjennomføre pedagogiske eller organisatoriske forsøk." (privat epost) Problemet er bare at få kommuner og fylker tør å ta dette steget (ikke så rart, gitt det press og de forventninger som hviler på skolen fra alle hold), og at det ganske sikkert ville ha vært langt bedre om initiativ kom fra øverste hold i utdanningsnorge, siden det er her det øverste ansvaret ligger. 

----------------------------

Send meg gjerne en epost på sandakerlars[at]gmail.com

For en fullstendig oversikt over så å si alle bøker og artikler jeg har benyttet meg av i løpet av arbeidet med denne bloggen, klikk lenken under:
  • Lønnå, Elisabet. (2002). Helga Eng. Psykolog og pedagog i barnets århundre. Fagbokforlaget. 

Populære innlegg fra denne bloggen

Kritikk av skolematematikken. Noen notater

I 2016 publiserte statsviter Andrew Hacker (f.1929) boken The Math Myth . Tittelen ser ut til å indikere at Hacker tar et steg bort fra sitt eget fagfelt. Men boken handler ikke om matematikk som sådan, men om hvordan matematikkfaget i skolen spiller en langt viktigere samfunnsrolle enn bare som fagformidling. Mange har innvendt at Hacker ikke er matematiker eller mattelærer, og at han kanskje burde bry seg om ting han kan mer om. Men boken handler altså ikke om selve mattefaget, men om hvordan vi som samfunn prioriterer og verdsetter matematikk, og hva slags aktiviteter barn og unge må fokusere på, om de skal komme inn på studier og konkurrere om ettertraktede arbeidsplasser.  Hackers opprinnelige kronikk fra 2012 i New York Times  fikk tittelen " Is Algebra Necessary? ", noe som åpenbart provoserte mange. Titler settes som kjent ofte av avisredaksjonen, og Hacker skriver at han helst ville ha kalt kronikken " How Much Mathematics Is Too Much? " (Hacker 2016, s.8)

Sosial mobilitet og ulikhet i USA, pågående notater

Dette innlegget vil være et forsøk på å samle endel informasjon om forskning på likhet og rettferdighet, sosial mobilitet og hvilke faktorer som spiller inn i disse prosessene. Dette er jo ekstremt kompliserte felter å kartlegge, og selv har jeg ingen fagbakgrunn til å ha noen personlig mening, men jeg vil forsøke å samle forskjellige statistikker og eksperters meninger. Kilde: Wikipedia. Opprinnelig fra Popular Science Monthly, 1916 Av forskjellige årsaker vil jeg fokusere mest på Norge og USA (i nåværende form, kun USA). Jeg er født, oppvokst, har studert og jobbet i Norge, med kortere opphold i Frankrike og Tyskland, og har nylig flyttet til USA. Dessuten bruker flere av bøkene og artiklene jeg siterer Norge (evt Skandinavia) som sammenligningsgrunnlag med USA, så det passer jo greit.  I første omgang så bare samler jeg masse info fra her og der, og skriver korte kommentarer til hva disse resultatene kan bety. Jeg vil si at hovedintensjonen er bare å samle en masse int

Virker skolen?

Spørsmålet er selvsagt retorisk, men likevel verdt å fundere på. Hva er det vi faktisk forsøker å oppnå med skolen som samfunnsinstitusjon? Lykkes vi eller ikke med dette? Det er mye bra med skolen. Verdien av at alle barn skal ha tilgang til samme tilbud, uansett familiebakgrunn og -inntektsnivå, et sted hvor de blir tatt vare på av flinke folk, hvor de opplever omsorg og beskyttelse, får sosialisere, leke og lære i fellesskap. Det er også et sted hvor barna kan være så foreldrene kan dra på jobb, noe som er svært verdifullt i seg selv. Så langt, alt vel.  Men merkelig nok, vil jeg mene, så anser vi skolen som viktigere enn den faktisk er, og  dermed skaper vi også forventninger den ikke kan leve opp til . Dette overvurderingen av skolen gjør at vi misforstår og overser mye av skolens faktiske funksjon, og vår innsats og investeringer risikerer å bli lite hensiktsmessige.  Selvsagt, det er ingen som vil innrømme at de har for store forhåpninger til skolen, som vil mene at de forventer