Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2021

Slik er det, så slik bør det vel være?

Det er ganske vanskelig å vite hva det er man diskuterer, når vi sier at vi diskuterer skole. Hvordan henger ting sammen? Hvis man er for/mot et aspekt ved dagens skole og læring, betyr dette at man er for/mot noe annet? Hvis man uttaler seg kritisk, hvor kritisk oppfattes man, og hvordan påvirker dette samtalen? Det er vel nesten ingen som ønsker at skolen skal være akkurat som den er for øyeblikket, men heller nesten ingen som vil forkaste absolutt hele systemet. Men skolesystemet består av så mange elementer, mål og forventninger, mange av dem direkte motstridende, at man skal være veldig tydelig for å være sikker på at man i en samtale faktisk diskuterer samme tema.  En ting er målene våre: Vi ønsker å for eksempel gi barn gode leseferdigheter, og gi alle barn mer eller mindre like store muligheter til å tilegne seg disse ferdighetene. Vi ønsker at lærere skal ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, kunne trives på jobben, og få en rettferdig lønn. Vi ønsker at foreldre kan