Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2021

Voksnes forventninger, læring og aldersblanding

Flesteparten av innleggene på denne bloggen har handlet om å utforske egne og generelle antakelser om læring. Hvis du har lest noen av innleggene mine så har du hørt dem før, men jeg vil likevel liste opp et par av dem her: Hvorfor vet vi så lite om den læringen som foregår i andre situasjoner enn den man finner i skolen? Hva burde vi lære fra de som våger å la barn lære på helt andre måter, i alternative skoler og i hjemmeskole? Burde vi gi rom for mer aldersblanding i skolen? Hvor mye betyr samfunnets forventninger når vi snakker om viktigheten av utdanning? Og hvordan bør vi tenke sammenhengen mellom sosial mobilitet og skole?   De siste månedene har jeg arbeidet i omgivelser hvor jeg har fått observere læring som er relevant for disse spørsmålene, og jeg har fått mye annenhånds observasjoner fra nettundervisning, særlig hva angår samspill mellom barn og foreldre i denne sammenheng.  Tanken med dette innlegget er bare å beskrive og reflektere rundt noen av disse observasjonene, og k