Gå til hovedinnhold

Om lesing, leseforståelse og leseforskning - en foreløpig litteraturliste (oppdatert 18.aug 2023)

I et slags quixotisk forsøk på å lese meg opp på diverse forskningsområder som har å gjøre med lesing, tenkte jeg at det kan være fint å samle all denne litteraturen jeg leser på en side. Vel å merke, jeg har ikke fått anledning til å lese alt som står her, det er også en liste over bøker og artikler som virker interessante, som jeg håper på å få lest. Det hele er jo ganske eklektisk, fra mange ulike retninger, men det er likevel en tråd som binder det hele sammen. Jeg legger også iblant inn lenker til nettsider, blogginnlegg og denslags som omtaler artiklene, mest av alt for min egen del, for fremtidig bruk. 

Min hovedinteresse på dette feltet, om jeg har skrevet om i tidligere innlegg (her og her) er hvilken rolle vår forestillingsevne (ref mental imagery, embodied cognition) spiller i vår lesing og forståelse av det vi leser og hører. Og hvordan kan dette knyttes opp mot det evolusjonære grunnlaget for all vår læring (jf Geary 2008, omtalt i denne podkastepisoden)? Akkurat nå synes jeg kanskje noen av de arbeidene som Sebastian Suggate har gjort på sammenhengen mellom mental imagery og leseferdigheter er noe av det mest interessante der ute (se Suggate og Lenhard 2022 for en fin oversikt), men som foreløpig har fått heller lite oppmerksomhet. Om dette er fordi dette tema er en blindvei i leseforskningen, eller fordi vi ganske enkelt ennå ikke vet nok, vel det får tiden vise.  

Jeg satser på å oppdatere denne listen etterhvert som jeg kommer over nye interessante artikler. Dessuten, litt av grunnen til å lage en slik liste er så andre kan ta en titt og kanskje komme med tilbakemeldinger, tips og kritikk. Send slikt til sandakerlars[at]gmail.com. Tusen takk! 

Kilde: Library of Congress, Flickr

Generell oversikt

 • Baron, Naomi S. (2021). How We Read Now: Strategic Choices for Print, Screen & Audio. Oxford University Press. 
 • Castles, Anne; Kathleen Rastle, Kate Nation. (2018). Ending the Reading Wars: Reading Acquisition From Novice to Expert. Psychological Science in the Public Interest 2018, Vol. 19(1) 5-51. 
 • Dehaene, Stanislas. (2009). Reading in the Brain: The New Science of How We Read. Penguin. 
 • Hruby, George G.; Usha Goswami. (2011). Neuroscience and Reading: A Review for Reading Education Researchers. Reading Research Quarterly, 46(2), ss.156–172
 • Lyon, G. Reid. (2023) 10 Maxims: What We've Learned So Far About How Children Learn to Read. Reading Universe (lenke, datagrunnlag)
 • Seidenberg, Mark. (2017) Language at the Speed of Sight: How We Read, Why So Many Can’t, and What Can Be Done About It. Basic Books.
 • Willingham, Daniel. (2017) The Reading Mind: A Cognitive Approach To Understanding How The Mind Reads. John Wiley & Sons.
 • Wolf, Maryanne. (2007). Proust And The Squid: The Story And Science Of The Reading Brain. Harper Perennial.

Leseforståelse, avkoding

 • Anderson, R. C., & Pearson, P. D. (1984). A schema-theoretic view of basic processes in reading comprehension. In P. D. Pearson, R. Barr, M. L. Kamil, & P. Mosenthal (Eds), Handbook of reading research (ss.255-291). New York: Longman, Inc. (lenke)
 • Foorman, B. R., Francis, D. J. Fletcher, J. M., Schatschneider, C., & Mehta, P. (1998). The role of instruction in learning to read: preventing reading failure in at-risk children. Journal of Educational Psychology, 90(1) 37–55.
 • Hjetland, Hanne Næss, Ellen Iren Brinchmann, Ronny Scherer, Charles Hulme, Monica Melby-Lervåg. (2020). Preschool pathways to reading comprehension: A systematic meta-analytic review. Educational Research Review 30.  
 • Lervåag, Arne, Charles Hulme, Monica Melby-Lervåg. (2017). Unpicking the Developmental Relationship Between Oral Language Skills and Reading Comprehension: It’s Simple, But Complex. Child Development, September/Oktober 2018, Vol. 89, No. 5, ss.1821–1838. 
 • Liberman, Alvin M. (1992). The Relation of Speech to Reading and Writing. Advances in Psychology, vol.94, 1992, ss.167-178 (omtale)
 • Share, D.L. (2021). Common Misconceptions about the Phonological Deficit Theory of Dyslexia. Brain Sci. 2021, 11, 1510. https://doi.org/10.3390/brainsci11111510

Mental imagery, situation models

 • Bocanegra, Bruno R., Fenna H. Poletiek, Rolf A. Zwaan. (2022). Language concatenates perceptual features into representations during comprehension. Journal of Memory and Language, 127, 2022. 
 • Boerma IE, Mol SE and Jolles J. (2016). Reading Pictures for Story Comprehension Requires Mental Imagery Skills. Front. Psychol. 7:1630.
 • Borst, Grégoire. (2013). Neural underpinnings of object mental imagery, spatial imagery, and motor imagery. In K. N. Ochsner & S. Kosslyn (Eds.). The Oxford handbook of cognitive neuroscience (Vol. 2, pp. 74–87). Oxford, UK: Oxford University
 • Borst, Grégoire; Stephen M. Kosslyn. (2010). Individual differences in spatial mental imagery. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2010, 63 (10), ss.2031–2050. 
 • De Koning, Björn; Mennon van der Schoot. (2013). Becoming Part of the Story! Refueling the Interest in Visualization Strategies for Reading Comprehension. Educ Psychol Rev (2013) 25:261–287
 • Glenberg, Arthur M.; Marion Meyer, Karen Lindem. (1987). Mental models contribute to foregrounding during text comprehension, Journal of Memory and Language, Vol.26, No.1, s..69-83
 • Glenberg, Arthur M., Megan Brown, Joel R. Levin. (2007). Enhancing comprehension in small reading groups using a manipulation strategy. Contemporary Educational Psychology, Vol.32, No.3, 2007, ss.389-399 (lenke)
 • Guarnera M, Pellerone M, Commodari E, Valenti GD and Buccheri SL. (2019). Mental Images and School Learning: A Longitudinal Study on Children. Front. Psychol. 10:2034
 • Hibbing, A. N., & Rankin-Erickson, J. L. (2003). A picture is worth a thousand words: using visual images to improve comprehension for middle school struggling readers. The Reading Teacher, 56, 758–771. (lenke)
 • Isaac, Anne R.; David F. Marks. (1994). Individual differences in mental imagery experience: Developmental changes and specialization. British Journal of Psychology, Vol.85, No.4, Nov 1994, ss.479-500. 
 • Koppenol-Gonzalez, Gabriela V.; Bouwmeester, Samantha; Vermunt, Jeroen K. (2012). The development of verbal and visual working memory processes: A latent variable approach. Journal of Experimental Child Psychology 111 (2012) ss.439–454. 
 • Koppenol-Gonzalez, Gabriela V.; Bouwmeester, Samantha; Vermunt, Jeroen K. (2018). Accounting for individual differences in the development of verbal and visual short term memory processes in children. Learning and Individual Differences, 66, ss.29-37.
 • Kosslyn SM, Margolis JA, Barrett AM, Goldknopf EJ, Daly PF. (1990) Age differences in imagery abilities. Child Dev. 1990 Aug;61(4), ss.995-1010
 • Kosslyn, Stephen M.; Giorgio Ganis; William L. Thompson. (2003). Mental imagery: against the nihilistic hypothesis, Trends in Cognitive Science, Vol.7, No.3. ss.109-111
 • Kuzmicova, Anezka. (2013). Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied Cognition. doktoravhandling, Stockholm Universitet.
 • Kuzmicova, Anezka. (2014). Literary Narrative and Mental Imagery: A View from Embodied Cognition. Style, Vol. 48, No. 3, Fall 2014
 • Magliano, Joseph; Kristopher Kopp, M. Windy McNerney, Gabriel A. Radvansky & Jeffrey M. Zacks (2012) Aging and perceived event structure as a function of modality, Aging, Neuropsychology, and Cognition, 19:1-2, 264-282, DOI: 10.1080/13825585.2011.633159
 • Mak, M., et al. (2020). The Influence of Mental Imagery Instructions and Personality Characteristics on Reading Experiences. Collabra: Psychology, 6(1): 43. (lenke)
 • Magyari, Lilla et al. (2020). Eye movements and mental imagery during reading of literary texts in different narrative styles. Journal of Eye Movement Research, 13(3):3 (lenke)
 • Martzog, Philip; Suggate, Sebastian. (2019). Fine motor skills and mental imagery: Is it all in the mind? Journal of Experimental Child Psychology 186 (2019) 59–72. 
 • Pearson, Joel; Kosslyn, Stephen M. (2015). The heterogeneity of mental representation: Ending the imagery debate.  PNAS, 18. august, 2015, vol. 112 , no. 33, ss.10089–10092
 • Pylyshyn Z. (2003). Return of the mental image: are there really pictures in the brain?. Trends in Cognitive Science, 2003; vol.7, No.3, ss.113-118
 • Quinlan, J., & Mar, R. (2020). How Imagination Supports Narrative Experiences for Textual, Audiovisual, and Interactive Narratives. In A. Abraham (Ed.), The Cambridge Handbook of the Imagination (Cambridge Handbooks in Psychology, pp. 466-478). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108580298.028
 • Sadoski, Mark; Paivio, Allan. (2004). A Dual Coding Theoretical Model of Reading, in Alvermann, D. E., Unrau, N. J., Ruddell, R. B. (red.) (2004). Theoretical Models and Processes of Reading (6.utg.) ss.886-922. International Reading Association.
 • Schütt, E., Dudschig, C., Bergen, B.K. et al. Sentence-based mental simulations: Evidence from behavioral experiments using garden-path sentences. Mem Cogn 51, 952–965 (2023). https://doi.org/10.3758/s13421-022-01367-2
 • Sipe, Lawrence A. (2000). The construction of literary understanding by first and second graders in oral response to picture storybook read-alouds. Reading Research Quarterly Vol. 35, No. 2 April/May/June 2000
 • Suggate, Sebastian; Stoeger, Heidrun. (2017). Fine motor skills enhance lexical processing of embodied vocabulary: A test of the nimble-hands, nimble-minds hypothesis. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2017 Vol. 70, No. 10, 2169–2187. 
 • Suggate, Sebastian; Martzog, Philipp. (2020). Screen-time influences children's mental imagery performance. Developmental Science. 2020; 23: e12978
 • Suggate, Sebastian; Lenhard, Wolfgang. (2022). Mental imagery skill predicts adults’ reading performance. Learning and Instruction, 80
 • Tye, Michael. (1991). The imagery debate. The MIT Press. 
 • Zwaan, Rolf A. (1999). Embodied cognition, perceptual symbols, and situation models, Discourse Processes, 28:1, 81-88, DOI: 10.1080/01638539909545070
 • Zwaan, Rolf A. (1999). Situation Models: The Mental Leap Into Imagined Worlds. Current Directions in Psychological Science, Vol.8, No.1, Feb 1999 (lenke)
 • Zwaan, R. A., og Radvansky, G. A. (1998). Situation models in language comprehension and memory. Psychological Bulletin, 123, 162–185. 

Forestillingsevnen

 • Davies, Jim. (2019). Imagination: The Science of Your Mind's Greatest Power. Pegasus Books. 
 • Harris, Paul L., (2000), The Work of the Imagination, Wiley-Blackwell
 • Harris, Paul L., (2012), Trusting What You’re Told: How Children Learn From Others, Harvard University Press. Kindle Edition. 
 • Harris, Paul L. (2021). Early Constraints on the Imagination: The Realism of Young Children. Child Development, March/April 2021, Vol.92, No.2, ss.466–483. 
 • Harris, Paul L. (2022), Children's Imagination, Cambridge University Press. 
 • Piaget, Jean. (1978). La formation du symbole chez l'enfantDelachaux et Niestlé. 
 • Quinland, Joshua A.; Mar, Raymond A. (2020) How Imagination Supports Narrative Experiences for Textual, Audiovisual, and Interactive Narratives, i Anna Abraham (red.) The Cambridge Handbook of the Imagination, Cambridge University Press. 

Embodied cognition

 • Barsalou, Lawrence W. (2020). Challenges and Opportunities for Grounding Cognition. Journal of Cognition, 3(1): 31, pp. 1–24. 
 • Hillesund T, Schilhab T and Mangen A (2022) Text Materialities, Affordances, and the Embodied Turn in the Study of Reading. Front. Psychol. 13:827058. doi: 10.3389/fpsyg.2022.827058
 • Murphy Paul, Annie. (2021). The Extended Mind: The Power of Thinking Outside the Brain. Mariner Books. 
 • Tversky, Barbara. (2019). Mind in Motion: How Action Shapes Thought. Basic Books.
 • Wellsby, Michele, Penny M. Pexman. (2014). Developing embodied cognition: insights from children’s concepts and language processing. Frontiers in Psychology. Vol.5, Art.506. 

Evolusjonspsykologiske perspektiver

 • Bjorklund DF. (2022). Children's Evolved Learning Abilities and Their Implications for Education. Educ Psychol Rev. 2022;34(4):2243-2273. (lenke)
 • Cosmides L, Tooby J. (2013). Evolutionary psychology: new perspectives on cognition and motivation. Annu Rev Psychol. 2013;64:201-29.
 • Geary, David C. (2005). The Origin of Mind: Evolution of Brain, Cognition, and General Intelligence. American Psychological Association. 
 • Geary, David C. (2008). An Evolutionarily Informed Education Science. Educational Psychologist. 43:4, 179-195. 
 • Geary, David C., og Berch, D. B. (red.) (2016). Evolutionary perspectives on child development and education. Springer.
 • Gopnik Alison. (2020). Childhood as a solution to explore–exploit tensions. Phil. Trans. R. Soc. http://doi.org/10.1098/rstb.2019.0502
 • Gray, Peter. (2016). Children’s Natural Ways of Educating Themselves Still Work: Even for the Three Rs, i Geary, David C., og Berch, D. B. (red.) (2016). Evolutionary perspectives on child development and education. Springer.

Kunnskap og leseforståelse

 • Catts, Hugh W. (2021) Rethinking How to Promote Reading Comprehension. American Educator, Winter 2021-22
 • Dunning, David, (2005), Self-Insight: Roadblocks and Detours on the Path to Knowing Thyself, Taylor and Francis. 
 • Holmes, Jamie, (2015), Nonsense: The Power of Not Knowing, Crown. 
 • Markman, Ellen M., (1977), " Realizing That You Don't Understand: A Preliminary Investigation", Child Development, Vol. 48, No. 3 (Sep., 1977), ss.986-992
 • Markman, Ellen M., (1979), "Realizing that you don't understand: elementary school children's awareness of inconsistencies", Child Development, Vol.50, No.3 (Sep., 1979), ss.643-55
 • Neuman, Susan B. (2019). Comprehension in Disguise: The Role of Knowledge in Children’s Learning, Perspectives on Language and Literacy, Vol.45, No.4, ss.12-16
 • Shanahan, Timothy. (2019). Why Children Should Be Taught to Read with More Challenging Texts, Perspectives on Language and Literacy, Vol.45, No.4, ss.17-23
 • Sloman, Steven, og Fernbach, Philip, (2017), The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone, Pan Books
 • Wexler, Natalie. (2019). The Knowledge Gap: The Hidden Cause Of America’s Broken Education System–And How To Fix It. Avery.

Om leseforskning, div retninger

 • Artley, A Sterl. (1980). Psycholinguistics Applied to Reading Instruction. Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 20 (2) (lenke)
 • Chall, J.S. (1996). Learning to read: The great debate. Harcourt Brace College Publishers.
 • Goodman, Kenneth; Flemming, James T (red.) (1969). Psycholinguistics and the Teaching of Reading. International Reading Association. (lenke)
 • Johns, Adrian. (2023). The Science of ReadingInformation, Media & Mind in Modern America. The University of Chicago Press. 
 • Petscher Y, et al. (2020). How the Science of Reading Informs 21st-Century Education. Read Res Q. 2020 Sep;55(Suppl 1):S267-S282. doi: 10.1002/rrq.352 (lenke)
 • Sadoski, Mark; Paivio, Allan. (2007). Toward a Unified Theory of Reading. Scientific Studies of Reading 11(4), ss.337–356
 • Shanahan, Timothy. (2020). What Constitutes a Science of Reading Instruction? Reading Research Quarterly, September 2020
 • Wexler, Natalie. (2023). The Evolving Science of How We Read. Education Next. 25.juli 2023, https://www.educationnext.org/evolving-science-of-how-we-read-book-review-the-science-of-reading-johns/

Tegneserier

 • Cohn, Neil, Joseph P. Magliano. (2019). Visual Narrative Research: An Emerging Field in Cognitive Science. Topics in Cognitive Science. 12 (2020) ss.197–223.
 • Cohn, Neil. (2020). Visual narrative comprehension: Universal or not? Psychonomic Bulletin & Review (2020) 27, ss.266–285.
 • Cohn Neil. (2020) Who Understands Comics? Questioning the Universality of Visual Language Comprehension. Bloomsbury Academic. 
 • Jennings, Kimberley Ann et al. (2014). Fifth Graders’ Enjoyment, Interest, and Comprehension of Graphic Novels Compared to Heavily-Illustrated and Traditional Novels. International Electronic Journal of Elementary Education, 2014, 6(2), ss.257-274. (lenke)
 • Wong, Simpson W. L. et al. (2017). Graphic Novel Comprehension Among Learners with Differential Cognitive Styles and Reading Abilities. Reading & Writing Quarterly, Vol.33, 2017 - No.5 (lenke)

Gamle artikler og bøker, leseforskning

 • James, William. (1890). The Principles of Psychology. Henry Holt and company (særlig kapitlet Imagination, mange gode eksempler på tidlige undersøkelser). 
 • Huey, Edmund Burke. (1900). "On the Psychology and Physiology of Reading, I". American Journal of Psychology 11, no.3 (lenke)
 • Milhaud, Edgard. (1894). La projection externe des images visuelles. Revue philosophique de la France et de l'étranger. 1894-07-01.
 • Thorndike, Edward L. (1917). Reading as Reasoning: A Study of Mistakes in Paragraph Reading, The Journal of Educational Psychology, Vol.VIII, No.3, juni 1917 (lenke)

Historisk om lesing og leseferdigheter

 • Eide, Elisabeth S. (2013). Bøker i Norge. Boksamlinger, leseselskap og bibliotek på 1800-tallet. Pax forlag.
 • Fet, Jostein. (1995). Lesande bønder. Litterær kultur i norske allmugesamfunn før 1840. Universitetsforlaget.
 • Fet, Jostein. (2003). Skrivande bønder. Skriftkultur på Nord-Vestlandet 1600-1850. Samlaget.
 • Graff, Harvey J.; Alison Mackinnon, Bengt Sandin & Ian Winchester (red.), (2009), Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson, Nordic Academic Press. 
 • Johansson, Egil. (1977). The history of literacy in Sweden: In comparison with some other countries. Educational Reports Umeå, no.12 1977 (lenke)
 • Johns, Adrian. (1998). The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making. University of Chicago Press. 
 • Kliebard, Herbert. (1995). The Struggle for the American Curriculum 1893-1958. (2.utg). Routledge.
 • Mathews, Mitford M. (1966). Teaching to Read: Historically Considered. The University of Chicago Press. 
 • Skjelbreid, Dagrun. (2001) ”Den gamle, gode leseopplæringa”? Noen trekk ved eldre ABC-bøker sett i lys av dagens debatt om leseopplæring. Forelesning (lenke)
 • Skjelbreid, Dagrun; Askeland, Norunn; Maagerø, Eva; Aamotsbakken, Bente. (2017). Norsk lærebokhistorie. Allmueskolen-folkeskolen-grunnskolen 1739-2013. Universitetsforlaget.

Annet

 • Holmes, Anna. (2022). The Radical Woman Behind “Goodnight Moon”. The New Yorker, 31.januar 2022 (lenke)

Populære innlegg fra denne bloggen

Kritikk av skolematematikken. Noen notater

I 2016 publiserte statsviter Andrew Hacker (f.1929) boken The Math Myth . Tittelen ser ut til å indikere at Hacker tar et steg bort fra sitt eget fagfelt. Men boken handler ikke om matematikk som sådan, men om hvordan matematikkfaget i skolen spiller en langt viktigere samfunnsrolle enn bare som fagformidling. Mange har innvendt at Hacker ikke er matematiker eller mattelærer, og at han kanskje burde bry seg om ting han kan mer om. Men boken handler altså ikke om selve mattefaget, men om hvordan vi som samfunn prioriterer og verdsetter matematikk, og hva slags aktiviteter barn og unge må fokusere på, om de skal komme inn på studier og konkurrere om ettertraktede arbeidsplasser.  Hackers opprinnelige kronikk fra 2012 i New York Times  fikk tittelen " Is Algebra Necessary? ", noe som åpenbart provoserte mange. Titler settes som kjent ofte av avisredaksjonen, og Hacker skriver at han helst ville ha kalt kronikken " How Much Mathematics Is Too Much? " (Hacker 2016, s.8)

Hjemmeundervisning og fellesskolen: en mulig fredelig sameksistens?

De siste ukene har jeg i mange samtaler her og der opplevd å forsvare to grupper, som er antatt å være svært ulike: De som ønsker å beskytte fellesskolen, og de som ønsker å forsvare retten til hjemmeundervisning.  Virker dette selvmotsigende? I mitt hode fremstår dette nesten som det stikk motsatte, som en naturlig konsekvens av det som begynner å bli en temmelig lang og intrikat tankerekke. Jeg skal forsøke å gi en liten kortversjon her.  Men først, en påminnelse: Det finnes alltid mange gode og dårlige argumenter for alle sider av de fleste saker, og enhver ærlig samtaledeltaker har egentlig en slags plikt til å argumentere mot dårlige argumenter, også der hvor disse tilsynelatende støtter ens egen posisjon. Vi bør også sørge for at det er plass for gode argumenter selv der hvis disse støtter opp under posisjoner du kanskje ikke er helt enig i.  Kilde: digitaltmuseum.no Så til saken: Kan man forsvare fellesskolen og hjemmeundervisning på en og samme tid? Ja, så absolutt, vil jeg si.

Leseferdigheter og tegneserier

Nylig ble siste runde med resultater fra PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) publisert. Norske 10-åringer viser en nedgang i leseferdigheter fra 2016. Jeg skal ikke diskutere denne undersøkelsen her (ser her for et fint blogginnlegg om de nyeste resultatene), men de gjør det fristende å tenke litt stort om leseferdigheter og leselyst.  Hvilke faktorer utenfor skolen er det som bidrar til å styrke eller svekke barns interesse for lesing og leseferdigheter?  Jeg skrev for en stund siden et langt innlegg om lesing, forståelse og relaterte tema , hvor et lite avsnitt handlet om tegneserier. Her er et par avsnitt fra det innlegget:  Mamma og pappa vokste opp på 50- og 60-tallet. På loftet i begge barndomshjem var det en tydelig fellesnevner: lass av tegneserier, fra Donald Duck & Co til Tempo. Det virker nesten som om etterkrigsgenerasjonen badet i tegneserier. Dessuten, tegneserier var kult, selv de kule gutta leste dem, og dette varte i flere tiår.  Store norske