Gå til hovedinnhold

Manglende sammenligningsgrunnlag?

Et problem man kjapt støter borti når man kritiserer dagens skole er et manglende sammenligningsgrunnlag. På hvilket grunnlag påstår man som kritiker av dagens skole at de metoder vi bruker for å få barn og unge til å lære ikke fungerer, eller mer nøyaktig, skaper holdninger til læring og kunnskap som kan tenkes å være negativ for læring og kunnskap på lang sikt? Er ikke barn helt avhengige av å gå på skole for å lykkes i livet, og jo lenger skolegang jo bedre?

Hva vi vet om skole og skolens effekt både på enkeltindividet og på samfunnet er preget og begrenset av de rammevilkår skolen fungerer innenfor. Siden barn har rett til å gå på skole, så har de fleste land etterhvert fått systemer som sikrer denne rettigheten, men som også har som oppgave å sikre kvaliteten på det som tilbys. Mange land, som Norge, har en offentlig skole, finansiert gjennom statsbudsjettet, og man vil sikre seg at barna får noe som er bra og at pengene brukes på skikkelig vis. Det er lett å forstå og vanskelig å være mot.

Noen problemer oppstår likevel i slike store systemer. Retten til skole og utdanning blir ofte fort en plikt, om så ikke av juridiske årsaker, så i alle fall et resultat av sosialt press. Dette skaper store økonomiske og sosiale incentiver til å gjøre det samme som alle de andre, fordi det ofte lønner seg å ha utdanningsløp og bakgrunner og erfaringer som folk kjenner til. Og for å komme inn på utdanninger må man ha en viss skolebakgrunn, noe som igjen fort er blitt temmelig standardisert for å møte de kvalitetskrav som er blitt satt. Opplæringslov og læreplaner kan jo sies å være kjernen i dette systemet, men det finnes også flere elementer.

Så langt, alt vel? Tja. Vi mennesker har så lett for å tenke at det som er vanlig er riktig og bra. Vi må da ha en god grunn til å gjøre alt dette, lovfeste og regulere det og greier, siden det er så vanlig? Vi slutter fort fra er til bør. Men med hvilken rett tillater vi oss å signalisere til alle at dette er veien å gå, at man trenger tretten års obligatorisk skole, og for flere og flere unge idag, enda mer skole etter det? Problemet er ikke at dette er et dårlig tilbud, for slik samfunnet fungerer idag så er det jo et fornuftig valg. Problemet er at det fremstår mer og mer som det eneste tilbudet, og dermed mister det kjapt følelsen av å være et tilbud, og det blir til en plikt i stedet.

Det er selvfølgelig ikke slik at alle plikter er av det dårlige slaget. Det finnes masse gode plikter, selv om folk sikkert vil være uenige om detaljer her. Men en plikt som strekker seg over tretten år? Det er et pliktløp av den lengre sorten, for å si det mildt.

Så derfor bør vi spørre, litt oftere enn vi gjør idag, har vi virkelig en god grunn til å gjøre skole slik vi gjennomfører den idag? Finnes det ingen alternativer som står åpne for de som måtte være interessert og kanskje trenger det? Det gjør jo faktisk det, men i offentligheten snakkes det lite om slikt og mye om å få enda flere til å gjennomføre videregående. Det signaliseres dessuten tilstrekkelig til å avskrekke de fleste om at må være temmelig dum om man skulle velge et annet alternativ. Hva disse alternativene kan være for noe, og hva konsekvensene vil være av å velge noen av dem, det vet vi ærlig talt ekstremt lite om.


Populære innlegg fra denne bloggen

Kritikk av skolematematikken. Noen notater

I 2016 publiserte statsviter Andrew Hacker (f.1929) boken The Math Myth . Tittelen ser ut til å indikere at Hacker tar et steg bort fra sitt eget fagfelt. Men boken handler ikke om matematikk som sådan, men om hvordan matematikkfaget i skolen spiller en langt viktigere samfunnsrolle enn bare som fagformidling. Mange har innvendt at Hacker ikke er matematiker eller mattelærer, og at han kanskje burde bry seg om ting han kan mer om. Men boken handler altså ikke om selve mattefaget, men om hvordan vi som samfunn prioriterer og verdsetter matematikk, og hva slags aktiviteter barn og unge må fokusere på, om de skal komme inn på studier og konkurrere om ettertraktede arbeidsplasser.  Hackers opprinnelige kronikk fra 2012 i New York Times  fikk tittelen " Is Algebra Necessary? ", noe som åpenbart provoserte mange. Titler settes som kjent ofte av avisredaksjonen, og Hacker skriver at han helst ville ha kalt kronikken " How Much Mathematics Is Too Much? " (Hacker 2016, s.8)

Hjemmeundervisning og fellesskolen: en mulig fredelig sameksistens?

De siste ukene har jeg i mange samtaler her og der opplevd å forsvare to grupper, som er antatt å være svært ulike: De som ønsker å beskytte fellesskolen, og de som ønsker å forsvare retten til hjemmeundervisning.  Virker dette selvmotsigende? I mitt hode fremstår dette nesten som det stikk motsatte, som en naturlig konsekvens av det som begynner å bli en temmelig lang og intrikat tankerekke. Jeg skal forsøke å gi en liten kortversjon her.  Men først, en påminnelse: Det finnes alltid mange gode og dårlige argumenter for alle sider av de fleste saker, og enhver ærlig samtaledeltaker har egentlig en slags plikt til å argumentere mot dårlige argumenter, også der hvor disse tilsynelatende støtter ens egen posisjon. Vi bør også sørge for at det er plass for gode argumenter selv der hvis disse støtter opp under posisjoner du kanskje ikke er helt enig i.  Kilde: digitaltmuseum.no Så til saken: Kan man forsvare fellesskolen og hjemmeundervisning på en og samme tid? Ja, så absolutt, vil jeg si.

Sosial mobilitet og ulikhet i USA, pågående notater

Dette innlegget vil være et forsøk på å samle endel informasjon om forskning på likhet og rettferdighet, sosial mobilitet og hvilke faktorer som spiller inn i disse prosessene. Dette er jo ekstremt kompliserte felter å kartlegge, og selv har jeg ingen fagbakgrunn til å ha noen personlig mening, men jeg vil forsøke å samle forskjellige statistikker og eksperters meninger. Kilde: Wikipedia. Opprinnelig fra Popular Science Monthly, 1916 Av forskjellige årsaker vil jeg fokusere mest på Norge og USA (i nåværende form, kun USA). Jeg er født, oppvokst, har studert og jobbet i Norge, med kortere opphold i Frankrike og Tyskland, og har nylig flyttet til USA. Dessuten bruker flere av bøkene og artiklene jeg siterer Norge (evt Skandinavia) som sammenligningsgrunnlag med USA, så det passer jo greit.  I første omgang så bare samler jeg masse info fra her og der, og skriver korte kommentarer til hva disse resultatene kan bety. Jeg vil si at hovedintensjonen er bare å samle en masse int